Francisks I = Pēteris Romietis?

pavests_1Šovakar visas medijus pāršalkusi vēsts par jaunā Romas Pāvesta ievēlēšanu.

2013.gada 13.martā, plkst. 18.06 pēc Pasaules laika (20.06 pēc Latv.) baltu dūmu strūkla virs Siksta Kapellas Vatikānā pavēstīja par konklāva veiksmīgu noslēgumu, un jau drīz jaunais Pāvests Francisks I vērsās pie visiem pasaules iedzīvotājiem ar tradicionālo uzrunu, solot darboties cilvēku brālības un Baznīcas vienotības vārdā.

Tos mūsu lasītājus, kas jau paguvuši iepazīties ar Svētā Malahija pravietojumu, acīmredzot interesē, vai jaunais pāvests piepildīs pareģojumu, kurā viņš simboliski nosaukts par Pēteri Romieti, un būs pēdējais katoliskās baznīcas un iespējams visas kristīgās pasaules pāvests…

https://citadapasaule.files.wordpress.com/2012/11/arrow-2.png Turpinājums

“Pēdējā pāvesta” gaidās. Vai Malahija pravietojums piepildīsies?

Piemineklis Sv.Malahijam. Ardas pilsēta ZiemeļīrijāPastāv uzskats, ka pirms 2000 gadiem Jēzus Kristus par savu vietnieku un savas Baznīcas galvu iecēlis apustuli Pēteri, pirmo Katoļu baznīcas pāvestu. No tā laika līdz mūsu dienām Svēto Krēslu viens pēc otra vadījuši 265 svētie vīri un, šķiet, šī “ķēdīte” turpināsies bezgalīgi. Taču pastāv kāds sens dokuments, kas pareģo drīzu “pēdējā pāvesta” iecelšanu, svētās pilsētas Romas izpostīšanu un Briesmīgās tiesas dienu. Ja ticam šim pareģojumam, tad šie notikumi sāks piepildīties pavisam drīz, jo “priekšpēdējais” pāvests Benedikts XVI ir pārsteidzis pasauli ar paziņojumu par savu atkāpšanos.

Sirmā senatnē, pirms gandrīz tūkstoš gadiem, kad kuršu, letgaļu, zemgaļu un līvu tautas vēl bija brīvas un Rīgas dibinātājs, bīskaps Alberts vēl nemaz nebija piedzimis, 1094.gadā, smaragda salā Īrijā, Armas pilsētā, augstmaņu Morgairu ģimenē pasaulē nāca zēns. Par godu īru svētajam Meidokam, zēnam kristībās deva vārdu Meils Meidoks. Tā pasaulē ieradās vīrs, kam vēlāk bija lemts kļūt par pirmo īru, ko Romas Pāvests oficiāli iecēlis svēto kārtā. Īrija Meilu Meidoku O’Morgairu atcerēsies kā reliģijas reformatoru un brīnumdari. Bet pārējā pasaule – kā svēto Malahiju, kas uzrakstījis pravietojumu par Romas pāvestiem.

https://citadapasaule.files.wordpress.com/2012/11/arrow-2.png Turpinājums

“Pasaules gala” histērijas: Diena pirms Rītdienas (Video)

Dažādu ziņu un video apkopojums, kā “priekšpēdējā dienā” gaida seno Maiju ”Pasaules galu” dažādās pasaules vietās.

Galvenais neuztvert nopietni un neļauties panikai! :D

https://citadapasaule.files.wordpress.com/2012/11/arrow-2.png Turpinājums

Vispasaules plūdi kā priekšnojauta (Dokumentāla filma)

… Un lietus lija pār zemi četrdesmit dienas un četrdesmit naktis… Un ūdeņi pieņēmās spēkā aizvien vairāk un vairāk zemes virsū, tā ka tie apsedza visus kalnus, kas bija zem debesīm. Piecpadsmit olekšu augstumā ūdeņi pacēlās pār virsotnēm un apklāja kalnus. Tad nobeidzās ikviena radība, kas kustēja zemes virsū, putni, lopi, zvēri un visi radījumi, kas pulkiem mudž uz zemes, un visi cilvēki. Viss, kam bija dzīvības dvaša, kas dzīvoja sausumā, nobeidzās… (Vecā Derība: Pirmā Mozus grāmata)

Šī lapa vairs nav pieejama.

Informācijas avots: Телеканал Россия 1

Līdz kārtējam Pasaules galam palikušas trīs dienas (Video)

Kāpēc tik daudz cilvēku tic kārtējai pasaules gala sludinātājiem? Kāpēc tieši 2011. gada 21. maijs? Izrādās, ka visa pamatā ir divas numeroloģijas sakarības, noskaidroja Business Insider. Kā noskaidroja Business Insider, pirmā sakarība ir saistīta Noasa šķirstu, proti, kad Dievs sacīja Noasam: «Pēc septiņām dienām es sūtīšu lietu, kas līdz 40 dienas un 40 naktis, un noslaucīšu no zemes visu dzīvo radību, ko esmu radījis.»

Kad Dievs teica septiņas dienas, viņš domāja gan septiņas dienas, gan septiņus tūkstošus gadu, jo «viena diena ar to kungu ir kā tūkstoš gadu, un tūkstoš gadu kā viena diena». Plūdi notika 4990. gadā pirms mūsu ēras. Septiņus tūkstošuxs gadu vēlāk ir 2011. gads.

Šī lapa vairs nav pieejama.

Saskaņā ar numeroloģiju skaitlis 722500 ir ļoti nozīmīgs, jo to veidojošiem cipariem 5x10x17x5x10x17 tiek piedēvētas fatālas nozīmes: Pieci nozīmē glābšanu, desmit – pabeigšanu, bet 17 nozīmē debesis. Tādējādi šie skaitļi nozīmē pestīšanas dienu (5), kristīgās ēras beigas (10) un pacelšanos debesīs (17). Turklāt šie cipari atkārtojas divas reizes – numeroloģijā tā esot pastiprināta nozīme cipariem.

Šī lapa vairs nav pieejama.

Lieli 21. maija pasaules gala sludinātāji ASV ir kāda uz kristietību balstīta kustība, kurai esot vairāki tūkstoši sekotāju ASV visā pasaulē. Šo kustību dibinājis Harolds Kempings (Harold Camping), kurš ir reliģiska rakstura medija Family Stations prezidents. Kempings norāda, ka viņu pamatojums tam, ka 2011. gada 21. maijā būs pasaules gals balstās uz dziļiem un sarežģītiem reliģisko tekstu pētījumiem.

To, vai šīs teorijas ir patiesas, mēs jau pavisam drīz uzzināsim – 21. maijs ir šīs nedēļas sestdienā. 😉

Informācijas avoti: DB, YouTube, Петербург-Пятый канал

Itālijā pareģotā zemestrīce notiek Spānijā (Video, Foto)

Tūkstošiem satrauktu Romas iedzīvotāju šodien drošības labad devušies prom no Romas, jo jau aizsaulē aizgājis slavens seismologs savulaik prognozēja, ka 11.maijā pilsētu satricinās postoša zemestrīce, ziņo ārvalstu mediji. Mēnešiem ilgi Itālijas medijos nerimst diskusijas par jau sen mirušā seismologa Rafaēles Bendandi prognozēm, no kurām daudzas bijušas pilnīgi precīzas.

Šī lapa vairs nav pieejama.
Itālijas iedzīvotājiem joprojām svaigā atmiņā ir postošā zemestrīce L’Akvilā, kas 2009.gadā laupīja dzīvību vairāk nekā 300 cilvēkiem un bija jūtama arī Romā. Daudzi norāda, ka arī toreiz kāds zinātnieks izmisīgi centās brīdināt vietējos iedzīvotājus par draudošajām briesmām, taču netika uztverts nopietni.Šībrīža pareģojumu autors Rafaēle Bendandi uzskatīja, ka zemestrīces var prognozēt, sekojot līdzi tam, kā kustas planētas attiecībā pret Sauli un Mēnesi. Taču daži viņa kolēģi norāda, ka zinātniska pamatojuma tam nav.

Daudzi no tiem, kas šodien no Romas devušies prom, norāda, ka pareģojumam tic tikai daļēji, tomēr saka: kāpēc izaicināt likteni, ja dota iespēja no potenciālās nelaimes izvairīties.

Toties no nelaimes neizvairījās Spānijas Mursijas reģiona Lorkas pilsētas iedzīvotāji, tur šodien notika zemestrīce ar magnitūdu 5,3 balles pēc Rihtera skalas. Pēc pēdējiem datiem bojā gājuši vismaz 10 cilvēki, ievainoto skaits mērāms desmitos.

Šī lapa vairs nav pieejama.


Informācijas avoti: TVNET, Первый канал, Libertad Digital, LaVoz.com, РИА Новости, Castilla y León Televisión