Arktika online

*Attēlus iespējams palielināt uz tiem uzklikšķinot / Изображения можно увеличить, нажав на них
**Lielākā daļā attēlu uzrādītais laiks ir Universālais koordinētais laiks (UTC)
 Lai iegūtu reālo Latvijas laiku, attēlos norādītajiem UTC laikiem attiecīgi jāpieskaita 3 stundas (ziemas laika periodā 2 stundas)

NOAA Arctic Theme Page

Ziemeļpola kamera 1
Ziemeļpola kamera 2
 

Webkameru atrašanās vieta O-BUOY Project

Buoy #7
Buoy #9

Webkameru atrašanās vieta

Track

ALOMAR Observatory (Norvēģija)

Earth System Research Laboratory | Global Monitoring Division (ASV)

Summit, Greenland Observatory


Barrow, Alaska Observatory

Barrow, Alaska Observatory

Koldewey-Station

Koldewey Station as part of the French-German Arctic Research Base on Spitsbergen

Koldewey-Station

%d bloggers like this: