Saules aktivitātes monitorings / Онлайн-мониторинг солнечной активности

*Attēlus iespējams palielināt uz tiem uzklikšķinot / Изображения можно увеличить, нажав на них
**Lielākā daļā attēlu uzrādītais laiks ir Universālais koordinētais laiks (UTC)
***Lai iegūtu reālo Latvijas laiku, attēlos norādītajiem UTC laikiem attiecīgi jāpieskaita 3 stundas (ziemas laika periodā 2 stundas)

Saules uzliesmojumi, Zemes ģeomagnētiskā aktivitāte un prognozes

Солнечные вспышки, геомагнитная активность Земли и прогнозы

Space Weather ResearchNOAAТЕСИС

Saules aktivitātes indekss / Индекс вспышечной активности

Oops! This image link appears to be broken...

Saules uzliesmojumi pēdējās 2 dienās / Солнечные вспышки в последние 2 дня

Oops! This image link appears to be broken...

Saules plankumi un Saules uzliesmojumu prognozes
Солнечные пятна и прогнозы вспышек
Saules uzliesmojumi un ģeomagnētiskā aktivitāte
Солнечные вспышки и геомагнитная активность
Oops! This image link appears to be broken... Oops! This image link appears to be broken...

Oops! This image link appears to be broken...

Saules uzliesmojumi, Saules vēja intensitātes un virziena prognozes, utt.

Солнечные вспышки, прогнозы интенсивности и направление солнечного ветра и так далее

Operatīvo informāciju var iegūt uzklikšķinot uz attiecīgā attēla vai saites

Oops! This image link appears to be broken...Saules datu arhīvs, foto un video Helioviewer.org Oops! This image link appears to be broken...Saules aktivitāte un Zemes ģeomagnētiskā aktivitāte, uttNOAA Saules aktivitāte un Zemes ģeomagnētiskā aktivitāte, utt.  ISWA Saules vēja stipruma un virziena prognozes WSA-Enlil Solar Wind Prediction
Oops! This image link appears to be broken... Oops! This image link appears to be broken... Oops! This image link appears to be broken... Oops! This image link appears to be broken...

Saules vēja ātrums uz kosmiskajiem pavadoņiem Stereo A, Stereo B un ACE

Скорость солнечного ветра на космических спутников Stereo A, Stereo B и ACE

IPS – Radio and Space ServicesSTEREO

Oops! This image link appears to be broken...

Oops! This image link appears to be broken...

Oops! This image link appears to be broken...

Oops! This image link appears to be broken...

Saules vēja (kosmiskā starojuma) intensitātes un virziena prognozes

Прогнозы интенсивности и направление солнечного ветра

NASA ISWA

Dzeltenais punktiņš labajā pusē – Zeme / Желтая точка справа – Земля

Oops! This image link appears to be broken...


WSA-ENLIL Solar Wind Prediction

Oops! This image link appears to be broken...

Saules vēja ātrums un blīvums pēdējā gada laikā / Интенсивность солнечного ветра

Solen.info


Oops! This image link appears to be broken...

Saules aktivitātes cikli un grafiki

Солнечные циклы и графики

SolenNOAA

Saules aktivitātes, plankumu un uzliesmojumu 24 stundu indeksi Солнечная активность, солнечные пятна и вспышки  Saules cikla plankumu skaita izmaiņa (11 gadu cikls) Изменение числа солнечных пятен (11-летний цикл)

Oops! This image link appears to be broken...

Oops! This image link appears to be broken...

Saules aktivitātes (11 gadu cikls) 25 cikla Saules plankumu skaita prognozes

Прогноз нового 25 солнечного цикла

SIDC – Solar Influences Data Center

Saules aktivitāte (plankumu skaits) kopš 1900 gada

Солнечная активность (количество пятен) с 1900 года

Climate4you.com

%d bloggers like this: