Laika apstākļi, meteoroloģiskie novērojumi un prognozes

*Attēlus iespējams palielināt uz tiem uzklikšķinot
**Lielākā daļā attēlu uzrādītais laiks ir Centrāleiropas laiks (CET) vai arī Universālais koordinētais laiks (UTC)

Meteoroloģiskie brīdinājumi Latvijai

Meteoalarm

Šodien

Rīt

Oops! This image link appears to be broken…

Oops! This image link appears to be broken…

Oops! This image link appears to be broken…

Latvijas meteo ziņas

Meteo.lv

Aktuālā satiksmes informācija

Latvijas Valsts ceļi

Oops! This image link appears to be broken…

Vētru un negaisu prognoze Eiropai

ESTOFEX

Atmosfēras spiediens Eiropā

Estonian Weather Service

Oops! This image link appears to be broken…

Baltijas jūras monitorings

Danish Meteorological Institute, Finnish Meteorological Institute

 Ūdens līmeņa izmaiņas Baltijas jūrā (cm)

Viļņu augstums (m) un virziens

 Oops! This image link appears to be broken…

Oops! This image link appears to be broken…

Latvijas reālā laika pēdējo 7 dienu termālais (lielu ugunsgrēku) monitorings

MODISHawai’i Institute of Geophysics and Planetology (HIGP)

Oops! This image link appears to be broken…

*Attēlā uzrādītais laiks ir Havaju salu laiks. Lai iegūtu reālo Latvijas laiku attēlā uzrādītajam laikam ir jāpieskaita 13 stundas

%d bloggers like this: