Laika apstākļi, meteoroloģiskie novērojumi un prognozes

*Attēlus iespējams palielināt uz tiem uzklikšķinot
**Lielākā daļā attēlu uzrādītais laiks ir Centrāleiropas laiks (CET) vai arī Universālais koordinētais laiks (UTC)
Lai iegūtu reālo Latvijas laiku, attēlos norādītajiem CET  laikam jāpieskaita 1 stunda, bet UTC laikam attiecīgi 3 stundas (ziemas laika periodā 2 stundas).

Meteoroloģiskie brīdinājumi Latvijai

Meteoalarm

Šodien

Rīt

Braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem

Latvijas Valsts ceļi

Aktuālā satiksmes informācija
** Informācija par remontdarbiem uz valsts ceļiem

Vētru un negaisu prognoze Eiropai

ESTOFEX

Laika apstākļi Skandināvijas reģionā

Weather Underground

Gaisa temperatūra

Siltuma indekss

Vēja virziens un ātrums

Auksta vēja temperatūra

Gaisa mitrums

Rasas punkts

Redzamība

Atmosfēras augšējo gaisa slāņu plūsma (Jet stream)

Laika apstākļi Eiropā

Universität zu Köln

Gaisa temperatūra

Nokrišņu daudzums pēdējās 6 stundās

Iepriekšējās dienas maksimālā gaisa temperatūra

Iepriekšējās nakts minimālā gaisa temperatūra

Atmosfēras spiediens Eiropā

Estonian Weather Service

Baltijas jūras monitorings

Danish Meteorological Institute, Finnish Meteorological Institute

 Ūdens līmeņa izmaiņas Baltijas jūrā (cm)

Viļņu augstums (m) un virziens

 

Baltijas jūras un Ziemeļjūras monitorings

U.S. Naval Research Laboratory

Ūdens temperatūra (°C)

Jūras straumju ātrums (cm/s) un virziens

Ūdens līmenis (cm)

Ūdens sāļums

Latvijas reālā laika pēdējo 7 dienu termālais (lielu ugunsgrēku) monitorings

MODISHawai’i Institute of Geophysics and Planetology (HIGP)

*Attēlā uzrādītais laiks ir Havaju salu laiks. Lai iegūtu reālo Latvijas laiku attēlā uzrādītajam laikam ir jāpieskaita 13 stundas