“Pēdējā pāvesta” gaidās. Vai Malahija pravietojums piepildīsies?

Piemineklis Sv.Malahijam. Ardas pilsēta ZiemeļīrijāPastāv uzskats, ka pirms 2000 gadiem Jēzus Kristus par savu vietnieku un savas Baznīcas galvu iecēlis apustuli Pēteri, pirmo Katoļu baznīcas pāvestu. No tā laika līdz mūsu dienām Svēto Krēslu viens pēc otra vadījuši 265 svētie vīri un, šķiet, šī “ķēdīte” turpināsies bezgalīgi. Taču pastāv kāds sens dokuments, kas pareģo drīzu “pēdējā pāvesta” iecelšanu, svētās pilsētas Romas izpostīšanu un Briesmīgās tiesas dienu. Ja ticam šim pareģojumam, tad šie notikumi sāks piepildīties pavisam drīz, jo “priekšpēdējais” pāvests Benedikts XVI ir pārsteidzis pasauli ar paziņojumu par savu atkāpšanos.

Sirmā senatnē, pirms gandrīz tūkstoš gadiem, kad kuršu, letgaļu, zemgaļu un līvu tautas vēl bija brīvas un Rīgas dibinātājs, bīskaps Alberts vēl nemaz nebija piedzimis, 1094.gadā, smaragda salā Īrijā, Armas pilsētā, augstmaņu Morgairu ģimenē pasaulē nāca zēns. Par godu īru svētajam Meidokam, zēnam kristībās deva vārdu Meils Meidoks. Tā pasaulē ieradās vīrs, kam vēlāk bija lemts kļūt par pirmo īru, ko Romas Pāvests oficiāli iecēlis svēto kārtā. Īrija Meilu Meidoku O’Morgairu atcerēsies kā reliģijas reformatoru un brīnumdari. Bet pārējā pasaule – kā svēto Malahiju, kas uzrakstījis pravietojumu par Romas pāvestiem.

https://citadapasaule.files.wordpress.com/2012/11/arrow-2.png Turpinājums