Aizeju slimības atvaļinājumā…

 sickAizeju slimības atvaļinājumā uz nenoteiktu laiku!

                                                                                                                                                 Jānis

Komentēšana ir slēgta.