Dinozaurus nogalināja vulkāni Indijā

Līdz šim vispārpieņemtā teorija par dinozauru izmiršanu “vainu” piedēvē gigantiskam meteorītam, kas ietriecies Zemē Krīta periodā pirms 65 miljoniem gadu, Meksikā. Katastrofas rezultātā radītās klimata izmaiņas bijušas tik ievērojamas, ka sākusies tolaik pastāvošo dzīvības formu masveida izmiršana, nesaudzējot arī milzu ķirzakas – dinozaurus.

Jaunākie pētījumi liecina, ka klimata izmaiņām un izmiršanai tomēr varētu būt cits cēlonis…

2008.gadā ģeoloģe Gerta Kellere atjaunoja diskusiju par “lielās izmiršanas” cēloņiem. Nenoliedzot vispārējo pieņēmumu, ka galvenais cēlonis ir globālas klimata izmaiņas, viņa  izvirzīja hipotēzi par citiem klimata izmaiņu iemesli bijuši ģeoloģiskas dabas, apdraudot zinātnieku vidū jau pieņemto uzskatu par meteorīta trieciena sekām.

Kellere uzskatīja, ka klimata izmaiņas izraisīja vairāku lielu vulkānu izvirdumi Krīta perioda beigās, tagadējās Indijas teritorijā. Kellere argumentējusi, ka asteroīds tomēr bijis pārāk mazs, lai izraisītu tik globālas sekas. Turklāt izmiršana sākusies 300 000 gadu pēc asteroīda trieciena, – tieši tajā laikā, kad notikuši jau pieminētie izvirdumi, norāda zinātniece.

Vulkānu izvirdumi notikuši tagadējās Indijas teritorijā un ilguši vairākus desmitus tūkstošu gadu, veidojot lavas laukus vairāk kā 1000 km rādiusā ap izvirdumu vietu. Šīs vietas ieguvušas Dekkanas kāpņu (Deccan Traps) nosaukumu un vēl šodien liecina par senatnes kataklizmu diženumu.

Dekkanas kāpnes atrodas Indostānas pussalas rietumu daļā un aizņem ievērojamu daļu Indijas teritorijas.

Arī citu vulkanologu pētījumi ir apliecinājuši Kelleres hipotēzes nopietnību.

Dekkanas teritorijā darbojušies vairāki vulkāni un to izvirdumi bijuši tik intensīvi, ka noveduši pie globālas klimata sasilšanas un okeāna ūdens paskābināšanās.

Komentēšana nav pieejama.

%d bloggers like this: