Globālais mežu izciršanas monitorings (Karte)

Kalifornijas štata universitāte Monterey Bay sadarbībā ar NASA piedāvā jaunu tīkla instrumentu The Global Forest Disturbance Alert System (GloF-DAS)ar kura palīdzību var sekot līdzi mežu izmaiņām visā pasaulē.

Uz Google kartes bāzes tiek apkopoti satelītu reģistrētie dati no NASA MODIS (The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) projekta par veģetācijas izmaiņām gada ceturksnī. Ja 5 km² teritorijas zaudē 40% veģetācijas, tas var signalizēt par mežu izzāģēšanu šajā reģionā.

Latvijā mežu izciršana uz citu lielo valstu fona izskatās salīdzinoši maza, ko gan varētu izskaidrot ar to ka šeit tiek veidotas mazas cirsmas, kuras satelīts nespēj fiksēt vai nu arī ar to ka zāģēt vairs nav ko…

Latvijas mežu izzāģēšana 2011 gada septembris – decembris

Latvijas mežu izzāģēšana 2011 gada decembris – 2012 gada marts

 Global Forest Disturbance Alert System

Komentēšana nav pieejama.

%d bloggers like this: