Pētīs bišu mirstības cēloņus (Video)

Alberts Einšteins teicis: «Ja bites pazustu no Zemes virsas, cilvēce pastāvētu vēl tikai četrus gadus. Ja nebūs bišu, netiks apputeksnētas un izzudīs daudzas augu sugas un līdz ar tām arī dzīvnieki, un beigu galā – arī cilvēki.»

Šī lapa vairs nav pieejama.

Bišu kolonijas noslēpumaini pazūd visā pasaulē un zemnieki mēģina apputeksnēt kultūraugus bez tām. Bišu izzušanai ir piešķirts koda nosaukums: Colony Collapse Disorder (CCD) jeb kolonijas sabrukšanas traucējumi.

Zemkopības ministrija sākusi diskusiju, lai identificētu cēloņus, kas ietekmē medus bišu veselību Latvijā, kā arī izlemtu, kas darāms bišu veselības nodrošināšanai, ziņo ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Solveiga Lazovska. Zemkopības ministrijā rīkotajā sanāksmē tika norādīts, ka nozare patlaban Latvijā attīstās strauji un iegūst arvien lielāku popularitāti, tālab ļoti nopietni jādomā par bišu attīstības un slimību ierobežošanas jautājumiem. Turklāt tas jādara ciešā sadarbībā ar lauksaimniekiem, jo bišu veselība lielākoties atkarīga no augu aizsardzības līdzekļu lietošanas lauksaimniecībā.

Secināts, ka, tāpat kā citviet Eiropā, arī Latvijā ir bišu mirstības problēma, ko veicina vairāku faktoru kombinācija, piemēram, pesticīdu izmantošana, klimata un zemes izmantojuma maiņa, bišu novājināta imunitāte pret patogēniem un kaitēkļiem. Tāpēc ES līmenī nepieciešams izstrādāt pasākumus, lai risinātu bišu mirstības problēmas un veicinātu kukaiņu apputeksnētāju sugām draudzīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecības vidi.

Pagājušā gada nogalē Eiropas Komisijanāca klajā ar paziņojumu par medus bišu veselību. Paziņojuma mērķis ir noteikt galvenās ar bišu veselību saistītās problēmas, kā arī norādīt iespējamos turpmākos pasākumus, ko Komisija paredzējusi veikt, lai uzlabotu medus bišu veselību. Paziņojumā izklāstītas galvenās problēmas, kas traucē biškopības nozares uzraudzību un bišu mirstības cēloņu noteikšanu.

2009. gadā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) pētījumā neizdevās precīzi noskaidrot bišu mirstības cēloni vai apjomu, bet tika norādīts, ka iespējamie populācijas samazināšanās faktori varētu būt, piemēram, bišu slimības, kaitēkļi, saindēšanās ar pesticīdiem, ģenētiski modificētu kultūraugu ietekme, stress, kas saistīts ar izmaiņām barošanā un klimatiskajos apstākļos un bioloģiskās daudzveidības zudums.

Ziņu avots: POK.lv, Ekozeme.lv, YouTube

2 Responses to Pētīs bišu mirstības cēloņus (Video)

  1. meteolv says:

    http://videos.howstuffworks.com/discovery/7102-electromagnetic-pulse-bomb-video.htm

    Ar pulsa bumbu varot iznīcināt cvilizāciju 1 sekundē…

  2. Terorista sapnis! 🙂

    Vel viens labāks video no National Geographic Channel

    Electronic Armageddon: How An EMP Bomb Would Be A Deathblow To Life As We Know It

%d bloggers like this: