Kas svarīgāks: nauda vai bites?

20130324_bitesEiropas Savienības dalībvalstis tā arī nav spējušas vienoties par aizliegumu lauksaimniecībā izmantot pesticīdus, kas varētu būt vainojami bišu masveida bojāejā. Aizliegumu atbalstīja 13 valstis, 9 bija pret, bet 5 atturējās.

Bišu populāciju strauja samazināšanās visā pasaulē izraisa biologu satraukumu. Nesenie pētījumi, ko veica ES Pārtikas produktu drošības kontroles komisija, apstiprināja, –  bīstamās parādības cēlonis ir neonikotinoīdu klases pesticīdu lietošana. Ir zināms, ka šie pesticīdi graujoši iedarbojas uz kukaiņu nervu sistēmu.

https://citadapasaule.files.wordpress.com/2012/11/arrow-2.png

Tai pat laikā pesticīdu ražotāji, kompānijas Syngeta un Bayer apgalvo, ka minēto ķīmisko vielu kaitīgums vēl nav neapgāžami pierādīts, un pārsteidzīgi aizliegumi Eiropas Savienībai radīs miljardos mērāmus zaudējumus.

Daudzas vides aizsardzības organizācijas apsūdz valstu valdības agrobiznesa interešu lobēšanā. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ES dalībvalstīm vēl ir 2 mēneši, lai sasniegtu kompromisu, pretējā gadījumā Eiropas Komisijas vadībai būs tiesības pieņemt lēmumu vienpusēji.

Bitēm ir ārkārtīgi svarīga loma ne tikai lauksaimniecības kultūru, bet visu ziedaugu apputeksnēšanā. Bez tās nevarētu notikt augu vairošanās, kas pasaulei draudētu ar grūti aptveramu katastrofu. Tāpēc jautājuma apspriešanas laikā tika izvirzīts priekšlikums aizliegt visa veida neonikotinoīdus, izņemot tos, ko pielieto ziemājiem un kultūrām, kuras bites neapmeklē (piem., cukurbietēm).

Sākotnējie aprēķini parādījuši, ka pesticīdu ierobežošana vai aizliegšana varētu pazemināt ES kviešu eksporta apjomu par 16%, iecērot 4,5 miljardus eiro lielu robu ES ekonomikā.

Tomēr svaru kausa otrā pusē ir daudz nozīmīgāki iespējamie zaudējumi. Kaut arī daudzi politiķi uzskata, ka pesticīdu iznīcinošā ietekme ir pārspīlējums, tomēr zinātnieki ir pretējās domās. Jāpiebilst arī,ka ļoti negatīvu ietekmi uz bitēm atstāj arī mākslīgais mēslojums, ko lieto, lai paaugstinātu kviešu, rapšu un citu kultūru ražīgumu.

Interesanti, ka Latvijas Zemkopības ministrijas sākotnēji izstrādātais priekšlikums bija vērsts pret pesticīdu aizliegumu. Taču “Saeimas Eiropas lietu komisija piektdien, 15.martā, koriģēja Zemkopības ministrijas izstrādāto Latvijas nacionālo pozīciju, nosakot, ka Latvijai ir jāatbalsta Eiropas Komisijas (EK) sagatavotais priekšlikums par bitēm kaitīgo pesticīdu izmantošanas ierobežošanu Eiropas Savienībā (ES). Tomēr deputāti Zemkopības ministrijai deva mandātu pievienoties dalībvalstu bloka kompromisa variantam, ja dalībvalstīm neizdotos vienoties par EK priekšlikumu. Kompromiss paredz dažādas atkāpes aizliegumam un nosaka iespēju pagarināt termiņu kodinātu sēklu lietošanai un izplatīšanai”. (Saeimas mājas lapa).

Komentēšana nav pieejama.

%d bloggers like this: