Ugunsgrēka sekas uz apkārtējo vidi Mārupītē un Māras dīķī (Video)

2011.gada 4.jūlijā pklst.16:00 Valsts vides dienesta telpās tika organizēta preses konference par piesārņojumu Mārupītē un Māras dīķī pēc ugunsgrēkā Ulmaņa gatvē 119 biroju kompleksā „Baltais vējš”.

2011.gada 3.jūlijā notika ugunsgrēks Ulmaņa gatvē 119 biroju kompleksā „Baltais vējš” strādājošā uzņēmuma SIA „ECOLAB” ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu noliktavā. Uzņēmums nodarbojas ar ķīmisko vielu un maisījumu importu un izplatīšanu Latvijas teritorijā.

Šī lapa vairs nav pieejama.

2011.gada 3.jūlijā Valsts vides dienesta Lielrīgas RVP speciālisti ieradās notikuma vietā ap plkst.1000 pēc informācijas saņemšanas, lai novērtētu situāciju un organizētu pirmos neatliekamos pasākumus. Valsts ugunsdzēsības dienests izlika bonas Mārupītē un Mārupes pašvaldības pārstāvji divās vietās lokalizēja ūdeņu tālāku ieplūšanu Mārupītē.

Šī lapa vairs nav pieejama.

Valsts vides dienesta rīcības 2011.gada 3. un 4.jūlijā:

2011.gada 3.jūlijā trijās vietās (teritorijā, aiz bonām un izplūdes vietā Māras dīķi) ir noņemtas ūdens paraugu analīzes un nodotas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra laboratorijai. Pēc pirmajiem provizoriskajiem rezultātiem – Mārupītes ietekā Māras dīķi ir novērojams ķīmisks piesārņojums. Salīdzinot ar tipiski neattīrītiem sadzīves notekūdeņu raksturojošiem parametriem, ķīmiskais skābekļa patēriņa (ĶSP) pieļaujamā koncentrācijas pārsniegums svārstās no 2-8 reizēm (MK noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, reglamentēts rādītājs ĶSP 210 – 740 mg/l, testēts rezultāts (ĶSP 1700+200 mg/l)).

Šī lapa vairs nav pieejama.

2011.gada 4.jūlijā tika paņemti atkārtoti ūdens paraugi trijās vietās (ieplūdē Māras dīķi un izplūdē no Māras dīķa, pie Daugavas Raņķa dambja). Ķīmiskais piesārņojums virzās uz Daugavas pusi.

Iegūta informācija no Latvijas Vides, ģeoloģijas meteoroloģijas centra par uzņēmuma ievestām bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem. SIA „ECOLAB” elektroniskā uzskaite ir bojāta. Pēc neoficiāli sniegtās informācijas uzņēmuma noliktavās atradās 50 tonnas, piemēram, tīrīšanas līdzekļi profesionālai lietošanai, dezinfekcijas līdzekļi, kā arī tīrā ķīmija, kas pamatā ir kodīgas, kairinošas, uzliesmojošas un videi bīstamas ķīmiskās vielas un maisījumi.

Iesaistīta SIA „Eko Osta” piesārņoto ūdeņu atsūknēšanai no ūdens kolektoriem, akām un novadgrāvja. Kopumā jau ir izvesti 420m3 piesārņoto ūdeņu un darbi turpinās pie ūdeņu sūknēšanas.

Iesaistīta Veselības inspekcija dzeramā ūdens kvalitātes novērtēšanai no akām iedzīvotāju veselības stāvokļa novērtēšanai. VVD noņēma un iesniedza Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra laboratorijā trīs dzeramā ūdens paraugus, lai novērtētu to atbilstību dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasībām atbilstoši MK noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Šī lapa vairs nav pieejama.

2011.gada 4.jūlijā, lai novērtētu gaisa kvalitāti notikuma vietā, Valsts vides dienesta Lielrīgas RVP speciālisti kopā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra laboratorijas speciālistiem noņēma gaisa paraugus.

Tiek precizēta informācija par reālajiem daudzumiem jeb inventarizācijas dati.
Tiek pieprasīta SIA „ECOLAB” rīcība pēc ugunsgrēka seku likvidācijas.
Tiek veikta turpmāka piesārņojuma virzības novērošana.

Šī lapa vairs nav pieejama.

Kopā ar VARAM un Rīgas domes speciālistiem tika veiktas atkārtotas teritorijas apskate un situācijas.

Valsts vides dienesta (VVD) rīcībā vēl nav jaunāko analīžu datu ūdens paraugiem no ieplūdes Māras dīķī un izplūdē no Māras dīķa, kā arī pie Daugavas Raņķa dambja, aģentūrai LETA skaidroja VVD Uzraudzības departamenta direktore Inese Kurmahere.

Tāpat vēl nav pieejami to ūdens analīžu rezultāti, kas paņemti no Mārupes novada iedzīvotāju akām. Analīžu veikšana ir samērā ilgstošs process, un tam ir nepieciešamas vismaz 24 stundas, tādēļ, visticamāk, tikai rīt būs zināmi 4.jūlijā ņemto ūdens paraugu rezultāti.

Lai arī Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks ir paziņojis, ka ka ķīmisko vielu piesārņojums nonācis arī Daugavā, Kurmahere to nevar apstiprināt, jo viņas rīcībā nav paņemto ūdens paraugu rezultātu.

Informācijas avoti: VVD, MrCaptainBarber, LTV Ziņu dienests, Leta

Komentēšana nav pieejama.

%d bloggers like this: