Planēta piestāda rēķinu

Отношение планеты к человеку стремительно ухудшается“Zeme palēnām sāk piestādīt cilvēku civilizācijai rēķinu un malā neviens nepaliks. Kāds samaksās par to vairāk, bet kāds mazāk. Kāds iespējams pazaudēs dzīvību, bet kāds māju!”

https://citadapasaule.files.wordpress.com/2013/03/video.jpg Video

Nākotnes realitāte: Terminatoru armija

Cilvēktiesību aktīvisti dažādās pasaules malās pieprasa militārās tehnikas ražotājus pārtraukt radīt automatizētās iznīcināšanas sistēmas, kuras var iznīcināt dzīvos mērķus, bez cilvēku iejaukšanās. Cilvēki baidās, ka roboti var iziet ārpus kontroles un var sākt iznīcināt savus radītājus.

https://citadapasaule.files.wordpress.com/2013/03/video.jpg Video

Francisks I = Pēteris Romietis?

pavests_1Šovakar visas medijus pāršalkusi vēsts par jaunā Romas Pāvesta ievēlēšanu.

2013.gada 13.martā, plkst. 18.06 pēc Pasaules laika (20.06 pēc Latv.) baltu dūmu strūkla virs Siksta Kapellas Vatikānā pavēstīja par konklāva veiksmīgu noslēgumu, un jau drīz jaunais Pāvests Francisks I vērsās pie visiem pasaules iedzīvotājiem ar tradicionālo uzrunu, solot darboties cilvēku brālības un Baznīcas vienotības vārdā.

Tos mūsu lasītājus, kas jau paguvuši iepazīties ar Svētā Malahija pravietojumu, acīmredzot interesē, vai jaunais pāvests piepildīs pareģojumu, kurā viņš simboliski nosaukts par Pēteri Romieti, un būs pēdējais katoliskās baznīcas un iespējams visas kristīgās pasaules pāvests…

https://citadapasaule.files.wordpress.com/2012/11/arrow-2.png Turpinājums

“Pēdējā pāvesta” gaidās. Vai Malahija pravietojums piepildīsies?

Piemineklis Sv.Malahijam. Ardas pilsēta ZiemeļīrijāPastāv uzskats, ka pirms 2000 gadiem Jēzus Kristus par savu vietnieku un savas Baznīcas galvu iecēlis apustuli Pēteri, pirmo Katoļu baznīcas pāvestu. No tā laika līdz mūsu dienām Svēto Krēslu viens pēc otra vadījuši 265 svētie vīri un, šķiet, šī “ķēdīte” turpināsies bezgalīgi. Taču pastāv kāds sens dokuments, kas pareģo drīzu “pēdējā pāvesta” iecelšanu, svētās pilsētas Romas izpostīšanu un Briesmīgās tiesas dienu. Ja ticam šim pareģojumam, tad šie notikumi sāks piepildīties pavisam drīz, jo “priekšpēdējais” pāvests Benedikts XVI ir pārsteidzis pasauli ar paziņojumu par savu atkāpšanos.

Sirmā senatnē, pirms gandrīz tūkstoš gadiem, kad kuršu, letgaļu, zemgaļu un līvu tautas vēl bija brīvas un Rīgas dibinātājs, bīskaps Alberts vēl nemaz nebija piedzimis, 1094.gadā, smaragda salā Īrijā, Armas pilsētā, augstmaņu Morgairu ģimenē pasaulē nāca zēns. Par godu īru svētajam Meidokam, zēnam kristībās deva vārdu Meils Meidoks. Tā pasaulē ieradās vīrs, kam vēlāk bija lemts kļūt par pirmo īru, ko Romas Pāvests oficiāli iecēlis svēto kārtā. Īrija Meilu Meidoku O’Morgairu atcerēsies kā reliģijas reformatoru un brīnumdari. Bet pārējā pasaule – kā svēto Malahiju, kas uzrakstījis pravietojumu par Romas pāvestiem.

https://citadapasaule.files.wordpress.com/2012/11/arrow-2.png Turpinājums

Uzplaukums: Vai Zeme tam ir gatava? (Filma Eng, Rus, Ger)

Pēc lasītāju ieteikuma…

Thrive“Uzplaukums” (THRIVE) ir netradicionāla dokumentāla filma kura paceļ plīvuru par to, kas īsti notiek mūsu pasaulē…

https://citadapasaule.files.wordpress.com/2012/11/arrow-2.png Turpinājums

Vai beidzot izgudrots nākotnes dzinējs?

Droši vien visi, kas lasījuši fantastiskos stāstus un romānus vai skatījušies līdzīga satura filmas, zina, ka 90% visu sižetu autori paredz jauna tipa dzinējus nākotnē, kas darbosies pēc pilnīgi jauniem principiem (antigravitācija, piemēram), atšķirībā no reaktīvajiem vai iekšdedzes dzinējiem.

https://citadapasaule.files.wordpress.com/2012/11/arrow-2.png Turpinājums