Pasaules gals. Vai un kad tas būs? (Aptauja)

Laiku pa laikam izskan runas par pasaules galu. Dažādas organizācijas un cilvēki brīdina, ka pasaules bojāeja gaidāma jau drīzumā. Portāls TVNET skaidroja, cik šīs runas ir pamatotas un pieņemamas – ko par šo tēmu domā speciālisti un ko iedzīvotāji.

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks, matemātikas doktors Andris Buiķis intervijā portālam TVNET pauda viedokli, ka tuvāko gadu laikā fizisku pasaules galu vēl nesagaidīt. “Es esmu optimists,” viņš teica un lēsa, ka tuvākajā laikā iespējama būtiska cilvēku domāšanas maiņa.

“Cilvēce kā tāda kopumā pēdējos gadu desmitos ir ļoti mainījusi savu domāšanu, un cilvēces mērogā mūsu garīgās vibrācijas ir kļuvušas augstākas un Zemes kā dzīvas būtnes vibrācijas ir mainījušās. Pasaules liktenis ir mainījies. 2012.gadā būs laiks, kad vienādi vai otrādi domājošie ļoti atšķirsies viens no otra.” Bet nekādas kataklizmas nebūs, viss būs ļoti labi. “Tas būs pagrieziena punkts. Tas sākas jau šogad.” Pēc profesora teiktā, cilvēki sāks daudz vairāk ticēt dažādām tagad par pārdabiskām uzskatītām lietām.

Arī portāla TVNET un Snapshots aptaujā izskanēja viedoklis, ka pasaule neies bojā, bet lietu kārtība uz šīs pasaules mainīsies.

Kā domā kristieši?

Savukārt katoļu priesteris Ilmārs Tolstovs, atbildot uz portāla TVNET jautājumiem, pastāstīja, ka “bibliskajā domāšanas sistēmā laikam ir, ja tā var teikt, nogriežņa forma. Tā ir lineārā laika izpratne atšķirībā, piemēram, no Austrumu filosofijām, kurās laiks tiek uzlūkots apļveida kategorijās, radot iespējamību reinkarnācijai. Jūdaisms, kristietība un islāms uzskata, ka pasaule tika radīta no nekā un tās radītājs ir Dievs.”

“Viņš ar vārdiem “lai top” deva sākumu visam esošajam un arī laikam mūsu izpratnē. Dievs ir ārpus laika esošs, bet mēs atrodamies “laikā”,” mācītājs skaidroja. “Kristietībā runā par visu radīto lietu sākumu – radīšanu, kas ir šā nogriežņa viens gals, un tad sekos arī laiku beigas jeb pasaules gals, kas ir šā nogriežņa otrs gals. Katrs cilvēks, kad viņš nomirs, piedzīvos savu personisko “pasaules galu”, jo tad viņš satiksies ar Dievu un ieies sfērā, pārdabiskajā pasaulē, kura vairs nav pakļauta mūsu laika sistēmai un izpratnei.”

Gaidāma Pastarā tiesa

Tolstovs turpināja – neskatoties uz mūsu katra individuālo tiesu, visa cilvēce kopumā reiz piedzīvos kosmisko iznīcību, kas vēl tiek saukta par Pastaro tiesu, kad tiks tiesāti visi cilvēki par saviem darbiem un šī redzamā pasaule tiks pilnībā iznīcināta un radīta pilnīgi jauna pasaule, kas eksistēs pēc citādiem likumiem.

Pēc kristiešu uzskatiem, tiesas dienā tie cilvēki, kas ticēja Dievam, atzina Jēzu par savu Kungu un darīja labu, ieies debesīs, bet tie, kas to nedarīja, cietīs mūžīgas mokas ellē. Kristīgajā izpratnē, runājot par pasaules galu, uzsvars netiek likts uz iebiedēšanu vai bezcerību. Tieši otrādi – kristietim nāve un arī visas pasaules bojāeja ir jaunas dzīves sākums, ieiešana jaunā realitātē – debesu valstībā.

Pasaules gals – nezināmā brīdī

Ticīgie, runājot par pasaules galu, atsaucas uz Jēzus teikto.  Ja kāds jautā – “kad būs pasaules gals”, tad Jēzus atbild: “Par to dienu vai stundu neviens nezina, ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, kā vien Tēvs.” (Marka ev. 13,32). Jēzus ir teicis: “Tad nu esiet nomodā! Jo jūs nezināt, kad nama kungs nāk, vai vakarā, vai nakts vidū, vai gaiļos, vai no rīta agri.” (Marka ev. 13,35). “Kristietis katru dienu dzīvo tā, it kā pasaules gals varētu notikt šodien,” mācītājs atzina un akcentēja, ka tāpēc ir svarīgi neatlikt kristības un iesvētības, kā arī regulāri iet uz baznīcu, lasīt Bībeli, izsūdzēt grēkus, jo katra diena mums var būt pēdējā.

Puse pret pusi

Arī aptaujāto cilvēku domas par pasaules gala drīzu iespējamību dalās. 44% respondentu uzskata, ka pasaule tuvākā vai tālākā nākotnē varētu iet bojā. Bet tieši tikpat daudz domā, ka šādas prognozes ir muļķīgas vai nepatiesas. Biežāk nekā vidēji pasaules gala teorijām sliecas piekrist vīrieši (50%), iedzīvotāji ar zemiem (līdz 150 Ls) ienākumiem (54%) un krievu tautības pārstāvji (51%).

Ļoti daudz viedokļu par šo tēmu

Savukārt aptaujā paustie komentāri liecina, ka sabiedrības apziņā kontekstā ar pasaules galu visspēcīgāk iespiedies dabas kataklizmu diskurss, vērtēja Snapshots speciāliste. “Tikai retais respondents runā par morāli ētiskām problēmām, kas veicinātu pasaules/cilvēces bojāeju. Vairums to asociē ar kādām dabas kataklizmām.”

Daži domā, ka būs “kaut kas nelāgs”, citi saistībā ar pasaules bojāeju iesaka dzīvot šodien, it kā tā būtu pēdējā dzīves diena. Savukārt citi rekomendē par šo tēmu nedomāt, jo no tā nekas nemainīšoties. “Kāda tam nozīme – cilvēki mirs katru dienu. Nekas liels nemainīties, ja vienā dienā nomirtu visi uzreiz.”

Daudzi norāda uz šā jautājuma saistību ar reliģiju un Dieva varu, piemēram, “vismaz Bībelē teikts, ka to dienu nezina neviens. Pie tā arī pieturos” vai: “Kārtīgam kristietim no pasaules gala nevajadzētu baidīties – jo tas būs tikai jaunas, labākas pasaules sākums. Un – neviens nezina ne dienu, ne stundu!” Citi cer pasaules bojāeju nepiedzīvot. Daži par to ir pārliecināti: Pasaules bojāeja nav paredzama mana mūža garumā.

Šonedēļ aptaujātie cilvēki arī izteicās, ka pasaules gals jau ir pienācis, vērtējot no cilvēku vērtības viedokļa… Norādīts, ka drīzumā varētu iznīkt cilvēce, bet ne Zeme un tās resursi.

Ziņu avots: TVNET

Komentēšana nav pieejama.

%d bloggers like this: