Zemes magnetosfēras un jonosfēras monitorings / Мониторинг магнитосферы и ионосферы Земли

*Attēlus iespējams palielināt uz tiem uzklikšķinot / Изображения можно увеличить, нажав на них
**Lielākā daļā attēlu uzrādītais laiks ir Universālais koordinētais laiks (UTC)
 Lai iegūtu reālo Latvijas laiku, attēlos norādītajiem UTC laikiem attiecīgi jāpieskaita 3 stundas (ziemas laika periodā 2 stundas)

Saules vēja intensitāte uz kosmiskā pavadoņa ACE
Интенсивность солнечного ветра на спутнике ACE

Space Physics Research GroupNOAASolar-Terrestrial Probe

Low: Dst > -20 nT  Medium: -20 nT > Dst > -50 nT  High: -50 nT > Dst > -100 nT  Extreme: Dst < -100 nT

Magnētiskās vētras, elektronu plūsmas intensitāte, Zemes ģeomagnētiskā aktivitāte

Магнитные бури, интенсивность электронного потока, геомагнитная активность Земли

NOAAGFZ

Planetārais 3 stundu Kp indeks (Magnētisko vētru stiprums) Elektronu plūsmas intensitāte
Šodienas 3 stundu Kp indeks (Magnētisko vētru stiprums) Zemes magnetometrs (Zemes magnētiskā lauka izmaiņas))

Protonu pūsmas intensitāte un pasaules pārklājuma karte

Интенсивность потока протонов и глобальная карта покрытия

NOAA

Polārblāzmu pasaules pārklājuma kartes

Карты полярного сияния в реальном времени

NOAA

*Eiropas reģionālos magnetometrus un debesu  novērošanas tiešsaistes kameras skat. sadaļā Debesu vērotājiem

Aktuālā Ziemeļpola polārblāzmu pārklājuma un redzamības karte
Aktuālā Dienvidpola polārblāzmu pārklājuma un redzamības karte

Tiešsaistes ģeomagnētiskā aktivitāte Somijā /  Геомагнитная активность в Финляндии

*Grafiki izvietoti virzienā uz Latviju / Графики расположены в южном направлении

 FMI

Kevo (KEV) Zaļā trauksme
Kilpisjärvi (KIL) Zaļā trauksme
Sodankylä (SOD) Dzeltenā trauksme
Nurmijärvi (NUR) Sarkanā trauksme*

*Kad Nurmijärvi (NUR, netālu no Helsinkiem) ģeomagnētiskās aktivitātes grafiks sāk palikt sarkans, Latvijā var redzēt ziemeļblāzmas (Vizuālo informāciju var iegūt sadaļā – Debesu vērotājiem)

Tartu (Igaunija) reālā laika magnetometrs

Геомагнитная активность в Тарту (Эстония)

Magnētiskās vētras, ģeomagnētiskā aktivitāte, ziemeļblāzmu redzamība, utt.

Магнитные бури, геомагнитная активность, полярные сияния и так далее

*Operatīvo informāciju var iegūt uzklikšķinot uz attiecīgā attēla vai saites

Kosmiskie laika apstākļi un brīdinājumi – Magnētiskās vētras, ziemeļblāzmu redzamība, utt. – NOAA Kosmisko laika apstākļu monitorings – NASA Integrated Space Weather Analysis System – ISWA Somijas un Igaunijas (Tartu) reālā laika ģeomagnētiskā aktivitāte un prognozes – FMI Ziemeļblāzmu pārklājums un pārklājuma prognozes Eiropai – Geophysical Institute Alaska

Ģeomagnētiski izraisīti elektriski lauki

Геомагнитно-индуцированные поля

NASA ISWA

Šūmaņa rezonanse*(0-40Hz)

Резонанс Шумана (0-40 Hz)

Space Observing System**

*Vācu ārsts Šūmans (Dr W.O. Shumann) 1952– 1957 gados daudz pētīja zemfrekvences starojumu 5 – 50 Hz, kas ir sevišķi zemo frekvenču diapazonā, kurā izstaro arī mūsu smadzenes. Viņš pieņēma, ka šajā diapazonā ir arī Dabas starojums, kā visā dzīvā uzturētājs. Šī doma tika arī dažādu zinātnieku pētījumos pierādīts un izrādījās, ka šajā diapazonā starp Zemi un jonosfēru novēro noteiktus Šūmaņa starojuma maksimumus – kā raksturīgas lielākas intensitātes zonas: 7,8, 14,0, 20,0, 26,0, 33,0, 39,0, un 45,0 Hz.

Zinātnieki ir konstatējuši ka uz Zemes pēdējos gados strauji paaugstinās Šumaņa pirmās rezonanses maksimuma frekvence. Agrākais 7,8 Hz maksimums tagad „pārvietojas” uz aptuveni 12 Hz zonu un tas var ietekmēt cilvēku veselību. Daži biologi domā, ka tas palielina bioloģiskās dzīves intensitāti un parastā 24 stundu diennaktī paveicamo, tagad mūsu smadzenes un arī šūnas spēj to pašu paveikt daudz īsākā laikā – 16 stundās. Attiecīgi var samazināties arī nepieciešamais miegs no 8 st uz 6 st. Ne visi cilvēki šīm lielajām izmaiņām apkārtējā vidē tiek līdzi un rodas ķermeņa parametru novirze no normas, ko parasti dēvē par saslimšanu.

**Lai iegūtu reālo Latvijas laiku (vasaras laiku), grafikā norādītajam Tomskas reģiona laikam jāatņem 4 stundas.

NEW

d

d

%d bloggers like this: