ANO: siltumnīcefekta gāzu emisija pērn sasniegusi rekordlielu apjomu (Video)

Siltumnīcefekta gāzu izmešu apjoms pērn sasniedzis nepieredzēti augstus rādītājus, trešdien paziņoja ANO Pasaules Meteoroloģiskā organizācija (PMO).

Organizācija arī brīdina, ka globālā sasilšana varētu izraisīt vēl lielāka metāna gāzes daudzuma izdalīšanos no Arktikas.

«Neraugoties uz ekonomikas lejupslīdi, siltumnīcefekta gāzu koncentrācija sasniegusi rekordlielus apmērus. Tā būtu vēl augstāka, ja starptautiskā sabiedrība nebūtu rīkojusies, lai to mazinātu,» skaidro WMO ģenerāldirektors Mišels Žaro. «Turklāt iespējamā metāna gāzes atbrīvošanās no ziemeļu mūžīgā sasaluma un mitrājiem, turpinoties klimata izmaiņām, rada dziļas bažas un kļūst par intensīvu pētījumu un novērojamu objektu.» (Skat. Sibīrijas metāna gāze var paātrināt globālo sasilšanu)

Kā jau ziņots, arī Krievijas zinātnieki brīdinājuši par metāna gāzes atbrīvošanos. Globālo klimata pārmaiņu rezultātā Sibīrijā turpinās mūžīgā sasaluma kušana, kuras gaitā atbrīvojas milzīgs daudzums metāna gāzes, kas savukārt vēl vairāk pastiprina siltumnīcefektu atmosfērā, šai ziņā būdama 20-30 reizes agresīvāka par ogļskābo gāzi, norāda pētnieki.

Šo ārēji šķietami nevainīgo parādību speciālisti jau iedēvējuši par «Sibīrijas metāna bumbu». Kūstot sasalumam, tundrā veidojas aizvien jauni ezeriņi, kas pamazām plešas plašāki, līdz ar to aizvien palielinās arī platība, no kuras izdalās purva gāze. To apliecina arī satelītu uzņēmumi.

Ziņu avots: Apollo, YouTube

Komentēšana nav pieejama.

%d bloggers like this: